filozofia - Strana 2

Moderné etické charakteristiky a zástupcovia

 modernej etiky je filozofická disciplína, prostredníctvom ktorej sa študuje morálka, povinnosť, šťastie, cnosť a čo je správne alebo nesprávne v ľudskom...

Thomas Kuhn životopis, koncepcia paradigmy, ďalšie príspevky

Thomas Samuel Kuhn Bol fyzikom, historikom a filozofom americkej vedy dvadsiateho storočia. Jeho výskum významne prispel k pochopeniu toho, ako...

Kritické teórie pôvodu, charakteristiky, zástupcovia a ich myšlienky

 kritickú teóriu je to myšlienková škola, ktorá vychádzajúc z ľudských a spoločenských vied hodnotí a posudzuje spoločenské a kultúrne fakty. Narodil...

Príbehy Miletusovej biografie, príspevky, myšlienka

Príbehy Mileta (623-540 ae.) Bol filozof a veľký grécky mysliteľ, ktorý sa tiež pustil do matematiky, geometrie, astronómie a fyziky....

História, charakteristika a predstavitelia solipsizmu

solipsizmus je to forma myslenia alebo filozofického prúdu, ktorého hlavnou zásadou je, že jedinou istotou, ktorú človek má, je existencia...

Hypotetický sylogizmus Hlavné charakteristiky (s príkladmi)

hypotetického sylogizmu je ten, ktorý vychádza z niekoľkých rozsudkov založených na hypotézach a končí získaním platného záveru, keď sa navzájom...

Štruktúra, pravidlá, režimy a príklady

 Sylogizmus je to forma deduktívnej argumentácie, ktorá vychádza z globálneho kategorického prístupu k dosiahnutiu špecifického a presvedčivého. Považuje sa za logické...

Svätý Tomáš Akvinský Životopis, filozofia, príspevky

Svätý Tomáš Akvinský (1225-1274) bol teológ, lekár Cirkvi, dominikánsky mních, katolícky kňaz a jeden z najvplyvnejších filozofov scholastiky. Jeho myšlienka...

San Agustín de Hipona Životopis, filozofia a príspevky

Svätý Augustín hrocha (354-430) bol filozof a kresťanský teológ, považovaný za jedného z najvplyvnejších svätcov v katolíckej aj západnej filozofii....