filozofia - Strana 4

Čo a aké sú epistemologické prúdy?

Medzi epistemologické prúdy Najdôležitejšie sú skepticizmus, dogmatizmus, racionalizmus, relativizmus alebo empirizmus.Epistemológia je oblasť filozofie zodpovedná za štúdium vedomostí ako fenoménu....

Aké sú cieľové hodnoty? Najdôležitejšie funkcie

objektívne hodnoty sú tie, ktoré existujú mimo jednotlivca, bez ohľadu na ich vnímanie alebo presvedčenie. Tento spôsob chápania hodnôt je...

Aké sú najvyššie logické zásady?

logické princípy sú tie priestory, ktoré riadia proces myslenia, dávajú poriadok, zmysel a prísnosť.Podľa tradičnej logiky sú tieto zásady také...

Aké sú morálne cnosti? Hlavné charakteristiky

morálnych cností sú tie vlastnosti, ktoré má človek, buď svojou povahou alebo nadobudnutými, ktoré ho vedú k tomu, aby konal...

Aké sú konkrétne a univerzálne návrhy? Hlavné charakteristiky

všeobecných a univerzálnych návrhov sú hlavnou klasifikáciou propozičných kategórií. Navrhol ich Aristoteles a sú súčasťou štúdia logiky.Aristotelova logika definuje návrh...

Čo študuje filozofia? (Predmet štúdia)

filozofia štúdium vo všetkých jeho formách. Týmto spôsobom sa zaoberá základnými problémami týkajúcimi sa existencie, myslenia, hodnôt, mysle a jazyka....

Čo je to záver? Typy a hlavné charakteristiky

záver je to záver alebo názor, ktorý je dosiahnutý s prihliadnutím na dôkazy alebo známe skutočnosti. V logike je odvodenie...

Čo je to entita? (Filozofia)

vo filozofii je to koncept, ktorý súvisí s existenciou, s bytím. Stručne povedané, mohol by byť definovaný ako ten, ktorý...

Čo je Timokracia? Charakteristiky a koncepcie o majetku

timocracia je to systém vlády koncipovaný v staroveku, v ktorom sú jeho členovia obmedzení na všetkých tých občanov, ktorí majú...