Sociálne zručnosti

Afektívne väzby, ako sa vyvíjajú, typy, príklady

 afektívne dlhopisy sú to hlboké a trvalé väzby, ktoré spájajú jednu osobu s druhou cez priestor a čas. Je to fenomén,...

Shyness charakteristiky, príčiny a ako ju prekonať

plachosť je to vzor správania charakterizovaný komunikatívnymi ťažkosťami a sociálnou inhibíciou. Nie je to však choroba a možno ju prekonať,...

Alternatívne a augmentatívne komunikačné systémy (SAAC)

Augmentatívne a alternatívne komunikačné systémy (SAAC) sú tie zariadenia alebo systémy, ktoré pomáhajú a umožňujú ľuďom s komunikačnými ťažkosťami, aby...

Zmysel pre patričné ​​charakteristiky, význam a príklady

 pocit spolupatričnosti Je to pocit identifikácie so špecifickou skupinou, ktorá sa môže pohybovať od športového tímu po inštitúciu alebo úplnú spoločnosť....

Čo je sociálna citlivosť?

sociálnej citlivosti je to schopnosť jednotlivca identifikovať, vnímať a chápať signály a súvislosti v sociálnych interakciách. Znamená to, do akej...

Čo je to sociálny vplyv?

Termín sociálny vplyv odkazuje na zmenu v úsudkoch, názoroch alebo postojoch jednotlivca, aby boli vystavení rozsudkom, názorom a postojom iných..Proces...

Čo je agresivita?

agresivita je to sociálna interakcia, často škodlivá, ktorá má spôsobiť škodu inému jednotlivcovi. Môže sa vyskytnúť pri odvetných opatreniach alebo...

História sociálnej psychológie, predmet štúdia, oblasti a zástupcovia

 sociálna psychológia je disciplína, ktorá je zodpovedná za štúdium vedeckým spôsobom vplyvu prítomnosti iných ľudí (či už reálnych alebo predstavených) na...

Sociálne praktiky Jazykové typy a prax

 sociálnych postupov Sú to návyky a spôsoby, ako robiť veci, ktoré sú etablované v spoločnosti a sú vykonávané rovnakým spôsobom všetkými...