doprava

Klasifikácia, charakteristika a príklady kreditných titulov

úverových titulov ide o dokumenty, ktoré slúžia na preukázanie povinnosti, ktorú obsahujú, zvyčajne vyjadrené v papierovej podobe. Bez dokladu o...

Prenos povinností a príkladov prenosových formulárov

povinností týka sa prevodu pozície veriteľa alebo dlžníka na inú osobu na základe vôle postupcu alebo prevodcu alebo osobitného aktu,...

Test Kurz-Navette, čo to je, protokol, ako sa hodnotí

Test Course-Navette, od Légera alebo Pi Skladá sa zo skúšky, ktorá meria aeróbnu kapacitu jednotlivca. Pozostáva z posunu z jedného...

Ekonomická podstata v tom, čo sa skladá, výklad a príklady

ekonomickú podstatu je to doktrína v daňových právnych predpisoch Spojených štátov, podľa ktorej transakcia, ktorá sa má považovať za platnú,...

Klasifikácia a príklady právnych predpokladov

právny predpoklad Je to abstraktná skutočnosť, ktorá môže mať právny účinok s dôsledkami. Právne dôsledky stanovené normou závisia od realizácie...

Predmety právnych typov a iné pojmy

spredmetov práva sú tie, ktoré majú schopnosť mať práva a povinnosti. Podľa právnej doktríny je to ekvivalent pojmu osoba. Ako...

Sublease charakteristika, zákonnosť, výhody a nevýhody

Subleasing Stáva sa to vtedy, keď formálny nájomca, ktorého meno je zakotvené v prenájme, prenajíma časť majetku alebo všetok majetok,...

Sociedad de Producción Vidiecke charakteristiky, výhody, nevýhody

spoločnosti Je to forma ejidal združenia, ktoré vznikli s cieľom podporovať vidiecke aktivity. Spoločnosti vidieckej výroby sú viazané na bežný...

Klasifikácia a príklady normatívneho systému

normatívny systém je to súbor noriem a inštitúcií, ako aj subjekty, ktoré uplatňujú právo, ktoré reguluje spoločnosť na určitom území....