Všeobecná kultúra - Strana 4

Lexikálne a kultúrne varianty španielsky hovoriacich národov

lexikálne a kultúrne varianty španielsky hovoriacich národov sú súčasťou adaptácií jazyka a kultúry, ktoré sa konajú v mestách a regiónoch,...

Klasifikácia a príklady univerzálnych hodnôt

univerzálnych hodnôt sú to hodnoty, ktoré platia pre všetky typy ľudí bez ohľadu na ich sociálny, etnický alebo kultúrny pôvod....

Definícia transcendentálnych hodnôt, Max Scheler a príklady

Nazýva sa transcendentálne hodnoty k základným zásadám, ktoré sú vlastné človeku a ktoré, ako názov napovedá, majú schopnosť prekročiť čas...

Charakteristické etické hodnoty, rozdiel medzi morálnymi hodnotami a príkladmi

etické hodnoty sú tie, ktoré sú charakterizované modelovaním správania jednotlivcov so zámerom nasmerovať ľudí, aby konali primerane vo vzťahu k...

Charakteristika sociokultúrnych hodnôt a 19 príkladov

hodnoty sociokultúrne sú súborom pravidiel, princípov a presvedčení, ktorými sa riadi správanie ľudskej bytosti v spoločnosti.Oni sú poučení pasívne od...

Charakteristické náboženské hodnoty, význam a príklady

náboženské hodnoty sú to etické zásady a všetko, čo človek prijíma podľa náboženstva, ktoré praktizuje. Tieto hodnoty sú zvyčajne spojené...

Typy a príklady politických hodnôt

politické hodnoty Sú to hodnoty, ktoré má každá osoba, ktoré pomáhajú pochopiť politiku takým či onakým spôsobom. Podľa tohto konceptu...

Charakteristické osobné hodnoty, tréning, význam a príklady

osobné hodnoty sú tie, ktoré definujú a umiestňujú jednotlivca vo vnútri a mimo ich prostredia. Toto sú vlastnosti, ktoré sa...

Charakteristické organizačné hodnoty, implementácia, význam a príklady

organizačné hodnoty Považujú sa za najdôležitejšie základy vytvárania prostredia harmónie, a teda vysokej produktivity v rámci organizácie. Vytrvalosť, učenie, disciplína a...