Charakteristické etické hodnoty, rozdiel medzi morálnymi hodnotami a príkladmietické hodnoty sú tie, ktoré sú charakterizované modelovaním správania jednotlivcov so zámerom nasmerovať ľudí, aby konali primerane vo vzťahu k spoločnosti, bez toho, aby sa dostali do praktík alebo činov, ktoré môžu poškodiť tretiu stranu priamo alebo nepriamo.

Etika je oblasť filozofie, ktorá sa venuje štúdiu správania jednotlivcov a morálky. Prostredníctvom úvah o morálke by mal byť každý človek schopný vytvoriť vlastné kritériá o tom, čo je správne alebo zlé, čo je spoločensky správne a čo nie, a ako by to mohlo poškodiť.

Etické hodnoty sú hodnoty vštepené v celom rozvoji osobnosti jednotlivca a majú tendenciu učiť sa doma, v mieste štúdia a / alebo v prostredí, v ktorom sa človek vo všeobecnosti vyvíja..

Obvykle sa postoje odvodené od uvedenia týchto hodnôt do praxe alebo bez nich získavajú ako dôsledok nasledujúcich vzorcov správania; Napríklad, ak dieťa vyrastá a vyrastá v dome, v ktorom sa vyskytujú etické hodnoty a sú vyučované prostredníctvom činností každodenného života, dieťa sa bude správať rovnako..

Tieto hodnoty môže každý človek vnímať rôznymi spôsobmi, pretože pri analýze morálky môže každý jednotlivec podľa svojich osobných kritérií vytvoriť iný názor na to, čo je správne alebo nesprávne..

Etické hodnoty sú súčasťou každodenného života ľudí, pretože formujú svoje správanie av dôsledku toho definujú, ako sa správať a reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu vzniknúť..

Medzi najdôležitejšie etické hodnoty patrí zodpovednosť, čestnosť, spravodlivosť, integrita, lojalita a solidarita.

index

 • 1 Charakteristiky
  • 1.1 Denne
  • 1.2
  • 1.3 Osobné blaho
  • 1.4 Generovanie prenosu
  • 1.5 Relatívna alebo absolútna
 • 2 Rozdiel s morálnymi hodnotami
 • 3 Príklady etických hodnôt
  • 3.1 Zodpovednosť
  • 3.2 Poctivosť
  • 3.3 Rešpekt
  • 3.4 Solidarita
 • 4 Odkazy

rysy

každodenný

Etické hodnoty sú charakterizované ich každodenným životom, pretože, ako je uvedené vyššie, sú to, čo určujú činnosti, ktoré konkrétna osoba zvažuje pri vykonávaní..

V tejto súvislosti sa predpokladá, že vďaka etickým hodnotám každý človek berie do úvahy nielen svoj vlastný blahobyt, ale aj ich kolektívny blahobyt, ktorý by ich mal viesť k opatrnému konaniu, aby sa predišlo nepríjemnostiam..

znesiteľný

Toto sú hodnoty, ktoré trvajú v čase, pretože s časom sa praktiky alebo rozhodnutia, ktoré pomáhajú, aby sa stali bežnými praktikami jednotlivca a tieto praktiky ho definujú ako osobu; Pre niekoho, kto má naozaj zakorenené etické hodnoty, je veľmi ťažké zmeniť náhle a definitívne správanie.

Osobná pohoda

Zákon a život, ktoré sa riadia týmito hodnotami, prinášajú uspokojenie jednotlivcom, ktorí ich každodenne uplatňujú, pretože vedia, že ich diela dosahujú príkladné správanie jednotlivca a zároveň sa im podarí vytvárať kolektívne blahobyt, bez toho, aby spôsobovali dislokácie alebo problémy životného prostredia. všeobecne.

Generačný prenos

Etické hodnoty sa prenášajú z generácie na generáciu explicitne aj implicitne.

To naznačuje, že ich vyučovanie sa vykonáva nielen teoreticky - napríklad čítaním alebo čisto dokumentárnymi informáciami - ale príkladom, ktorý je daný správaním a praktikami každodenného života..

Relatívna alebo absolútna

Etické hodnoty možno klasifikovať ako relatívne alebo absolútne. Relatívne hodnoty sa vzťahujú na tie, ktoré sa líšia v každej osobe kvôli ich perspektíve alebo kultúre. Je to o osobných hodnotách.

Naproti tomu absolútne hodnoty sa nelíšia podľa osobných názorov; sú sociálne etablovaní a majú veľkú váhu.

Rozdiel s morálnymi hodnotami

Ako už bolo uvedené, etika analyzuje a skúma morálne a ľudské správanie.

Morálne hodnoty sú tvorené súborom pravidiel, ktoré sú určitým spôsobom definované podľa spoločnosti, ktorá je študovaná.

V tomto zmysle sú oba pojmy vysoko prepojené, pretože morálka stanovuje normy a etické štúdie, či je ich prax prospešná alebo nie. Vnímanie morálky a pravidlá, ktoré stanovuje, závisí vo veľkej miere od sociálnych a kultúrnych faktorov.

Napriek tomu, že sú ovplyvnené spoločnosťou, etické hodnoty sú časom považované za osobné a trvalé, zatiaľ čo morálne hodnoty sú kolektívne a zavedené spoločnosťou a časom sa môžu meniť v závislosti od precvičených zvyklostí..

Príklady etických hodnôt

zodpovednosť

Splnením predtým stanovených záväzkov - napr. Naplánovaných stretnutí, domácich prác, nevybavených prác atď. - sa zodpovednosť osoby prejavuje.

Napríklad niekto, kto má dieťa pod svojou starostlivosťou, by mal byť zodpovedný za včasné a správne splnenie všetkých svojich potrieb..

poctivosť

Poctivosť svieti v osobe, keď sú jej činy transparentné. Niekto, kto nezakrýva informácie alebo je klamár, je čestný človek.

Ak napríklad na pracovisku, ak drobný peňažný správca zistí, že existuje prebytok, úprimnou vecou je nahlásiť prebytok a nespadať do pokušenia chytiť peniaze, ktoré nie sú vaším majetkom..

V praxi čestnosti sú osobné záujmy jednotlivcov vyčlenené a prioritou je plnenie činností, ktoré sú len pre každého..

rešpekt

Rešpektovanie je ďalšou z najdôležitejších etických hodnôt, pretože je základom pre udržanie dobrých medziľudských vzťahov.

Táto hodnota určuje liečbu, s ktorou majú byť ľudia liečení, s náležitým ohľadom a pozornosťou. Jasný príklad je vidieť v domácnostiach, s poslušnou liečbou a bez konfliktov medzi rodičmi a deťmi.

solidarita

Solidarita môže byť chápaná ako spolupráca a porozumenie, s ktorými sa zaobchádza s niekým, kto potrebuje ďalšiu podporu.

Napríklad, ak niekto prechádza okamihom smútku, môže byť podporný, ak ho bude spoločnosť držať, ak ju bude potrebovať, alebo ponúkne riešenie problémov a administratívy, čím poskytne všetku možnú pomoc..

Aplikácia všetkých týchto hodnôt a mnoho ďalších v každodennom živote je výživou pre harmonickú, pokojnú spoločnosť s najmenším možným konfliktom. Jeho realizácia sa musí odrážať v domácom aj mimo neho, či už v práci, v mieste štúdia alebo v rekreačnej oblasti, okrem iných oblastí..

referencie

 1. Sánchez, A. (2006). Morálne etické hodnoty z psychologického hľadiska. Zdroj: marec 7. apríl od: Scielo: scielo.sld.cu
 2. Kamm, R. (2009). Solidarita, ľudská hodnota par excellence. Získané 7. marca od spoločnosti Color ABC: abc.com.py
 3. Leon, E. (2018). Zachrániť etické a morálne hodnoty. Získané 7. marca z El Universal: eluniversal.com
 4. (N. D.). Pojmy etiky a morálky. Získané 7. marca z Národnej autonómnej univerzity v Mexiku: unam.mx
 5. (N. D.). Všetky hodnoty Získané 7. marca z Medziamerickej univerzity pre rozvoj: unid.edu.mx