elektronika

Časti, vlastnosti a prevádzka termoelektrických elektrární

termoelektrická elektráreň, známa aj ako termoelektrická elektráreň, je to systém vytvorený na výrobu elektrickej energie uvoľňovaním tepla spaľovaním fosílnych palív.Mechanizmus,...

Polovodiče Typy, aplikácie a príklady

polovodič sú to prvky, ktoré selektívne vykonávajú funkciu vodičov alebo izolátorov v závislosti od vonkajších podmienok, ktorým sú vystavené, ako...

Induktančný vzorec a jednotky, Self-indukčnosť

indukčnosť je vlastnosť elektrických obvodov, cez ktoré sa vytvára elektromotorická sila, v dôsledku priechodu elektrického prúdu a zmeny príslušného magnetického...

Gradient potenciálnych charakteristík, ako ho vypočítať a príklad

potenciálny gradient je vektor, ktorý predstavuje vzťah zmeny elektrického potenciálu vzhľadom na vzdialenosť v každej osi karteziánskeho súradnicového systému. Vektor...

História Elektroskop, Ako to funguje, čo slúži

electroscope je zariadenie používané na detekciu existencie elektrických nábojov v blízkych objektoch. Označuje tiež znamenie elektrického náboja; to znamená, ak...