Administratíva a financie - Strana 2

Operačný nástroj Ako sa počíta, čo to slúži a príklad

prevádzkový zisk je to účtovná hodnota, ktorá meria zisk, ktorý spoločnosť dosiahla prostredníctvom svojich hlavných obchodných operácií, okrem odpočítaní úrokov...

Hrubý zisk v čom spočíva, ako sa vypočíta, príklady

hrubého zisku, Tiež známy ako hrubý zisk alebo zisk z predaja, je to zisk, ktorý spoločnosť získa po odpočítaní nákladov spojených...

Používatelia účtovných typov a príkladov

používateľov sú všetci tí ľudia alebo organizácie, ktoré z rôznych dôvodov vyžadujú použitie finančných informácií spoločnosti. Aj keď sú administratívne...

Ekvivalentné jednotky pre to, čo slúžia, výpočet a príklady

 ekvivalentných jednotiek Výrobok zodpovedá počtu hotových kusov výrobku, ktorý teoreticky mohol vyrobiť spoločnosť, vzhľadom na percentuálny podiel z priamych materiálov,...

Jednotka velenia, význam, výhody a príklad

riadiacej jednotky je to princíp riadenia, ktorý stanovuje, že žiadny podriadený vo formálnej organizácii nesmie prijímať objednávky a informovať viac...

Typy nákladov a ich charakteristiky (s príkladmi)

druhy nákladov spoločnosti odkazujú na rôzne peňažné hodnoty, ktoré majú všetky faktory, ktoré spoločnosť potrebuje na rozvoj svojej činnosti a...

Princípy podnikateľskej etiky, význam pre spoločnosť a skutočné prípady

podnikateľskej etiky definuje sa ako odvetvie filozofie, ktoré sa venuje štúdiu morálnych princípov, ktoré vznikajú v rámci organizácie, s cieľom...

Teória predchodcov závislosti, priestory

teória závislosti je založený na modeli centrálnej periférie, ktorý stanovuje, že chudoba niektorých krajín (periférnych krajín) je spôsobená nevýhodnou historickou...

Teória nákladov Princípy, aplikácie a príklady

 teória nákladov Ekonómovia ho využívajú na to, aby poskytli rámec na pochopenie toho, ako spoločnosti a jednotlivci rozdeľujú svoje zdroje, aby...