Kultúrny synkretizmus Pôvod, typy a príkladykultúrny synkretizmus Je to fenomén, ktorý sa vyskytuje ako produkt zmesi medzi dvoma alebo viacerými kultúrami. To zvyčajne zahŕňa rôzne myšlienkové školy. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa tento jav môže prejaviť.

Napríklad, keď dobyvatelia prišli do Ameriky, medzi kultúrami bol nútený synkretizmus. Indiáni, ktorí sa neprispôsobili európskym zvykom, boli zo spoločnosti vylúčení a boli poškodení dobytím. V skutočnosti je Latinská Amerika hlavným exponentom kultúrneho synkretizmu vo svete.

index

 • 1 Pôvod
 • 2 Typy
  • 2.1 Sociálny a politický synkretizmus
  • 2.2 Umelecký synkretizmus
  • 2.3 Náboženský synkretizmus
  • 2.4 Architektonický synkretizmus
 • 3 Príklady
  • 3.1 V Európe
  • 3.2 V Ázii
  • 3.3 V Amerike
 • 4 Odkazy

zdroj

Termín synkretizmus bol razený v sedemnástom storočí, používaný na definovanie kultúrneho hnutia, ku ktorému došlo v starovekom Grécku.

Začiatkom prvého storočia museli obyvatelia Kréta odložiť svoje kultúrne rozdiely, aby čelili vonkajšiemu nebezpečenstvu susedných invázií..

Z tohto hnutia prišiel termín, ktorý sa od tej doby používa na označenie kultúrnych stretov, ako je napr.

Kultúrny synkretizmus sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ale všetky súvisia s rozvojom spoločnosti a kultúrnymi tradíciami, ktoré ju definujú.

V tomto prípade sa tento pojem vzťahuje aj na kultúrnu zmes náboženských aspektov, pretože tieto majú priamy vplyv na kultúru národov.

Stručne povedané, je to pozitivistický spôsob, ako vysvetliť zmes medzi kultúrami a prejavmi, ktoré z nej vyplývajú.

typ

Sociálny a politický synkretizmus

Sociálny synkretizmus označuje kombináciu dvoch rôznych typov populácie. Je to fenomén, ktorý sa dnes obyčajne vyskytuje s emigráciou a dnes je všeobecne príčinou kultúrneho synkretizmu..

Na druhej strane, synkretizmus môže uľahčiť koexistenciu medzi rôznymi kultúrnymi presvedčeniami v rámci spoločnosti. V spoločnostiach, kde sú ľudia rôznych etník, je bežné, že vládcovia prijmú prístup prijatia. Stalo sa tak v histórii v rôznych spoločnostiach.

Na druhej strane, odmietnutie synkretizmu zvyčajne vytvára silnú prítomnosť kultúrnej jednoty medzi tými, ktorí túto prax odmietajú.

V spoločnostiach, kde je odmietnutie tohto javu bežné, je rozdiel kultúr často opovrhovaný a vzniká silná väzba na tradicionalitu..

Umelecký synkretizmus

Umelecká synkretizmus je jednou z najbežnejších foriem synkretizmu. Dodnes je dodnes prítomná a v skutočnosti je takmer taká bežná ako migračná transkulturizácia.

Kreatívne metódy používané rôznymi umelcami z rôznych častí sveta sa dajú ľahko nájsť ako produkt globalizácie.

To vedie k vytvoreniu nových techník, ktoré kombinujú jeden alebo viacero prvkov iných existujúcich metód. To vytvára nové umelecké hnutia a nové spôsoby myslenia v rámci tvorivého umenia.

Náboženský synkretizmus

Náboženská synkretizmus spočíva v zjednotení dvoch alebo viacerých náboženstiev, aby vznikol nový. Keď sa zrazu zrazia dve rozdielne kultúry s rozdielnymi vierami, je pravdepodobné, že dominantná kultúra začne brať aspekty druhého, aby vyvolala nové presvedčenie. V náboženstve je to veľmi bežné.

Kultúrny synkretizmus náboženstva je však koncept, ktorý sa zvyčajne odlišuje od zvyšku kvôli globalizácii náboženských systémov.

Nie je to tak jednoduché ako predtým vytvárať nové náboženské aspekty, pretože presvedčenia každého náboženstva sú jedinečné a zreteľne diferencovateľné od ostatných..

Ako už ľudia poznajú náboženské systémy každej krajiny, zmes dvoch alebo viacerých náboženstiev je aspekt, ktorý sa na Zemi vo veľkom meradle nevyskytoval už celé stáročia. Napríklad vytvorenie pravoslávneho katolicizmu je reprezentáciou náboženského kultúrneho synkretizmu.

Architektonický synkretizmus

Architektonický synkretizmus odráža spojenie kultúr prostredníctvom budov, ktoré sú navrhnuté v krajinách vystavených kultúrnemu mixu.

Tento fenomén sa prejavil najmä v španielskej kolonizácii Latinskej Ameriky, keď kultúrne konflikty spôsobili výrazné zmeny v európskych architektonických návrhoch postavených v Novom Španielsku..

Príklady

V Európe

Jedným z hlavných predstaviteľov synkretizmu v Európe bola staroveká rímska ríša. Náboženstvo, ktoré praktizovali jeho obyvatelia, bolo zmesou presvedčení niekoľkých starých európskych národov. Toto sa dá pozorovať nielen v správaní ich bohov, ale aj v ich vlastných vlastnostiach.

Rímsky boh Jupiter bol fyzicky podobný gréckemu bohovi Zeusovi podľa opisov posvätných textov.

Okrem toho, jazyk ríše (latinčina) bol kombináciou viacerých jazykov tej doby. Tento kultúrny synkretizmus dal vzniknúť jazyku, ktorý je dnes študovaný a ktorý je koreňom románskych jazykov, ako je španielčina, francúzština a taliančina..

V Ázii

Japonsko predstavuje jeden z najlepších príkladov kultúrneho synkretizmu v histórii ázijského kontinentu. Keď Japonsko najprv malo kontakt s Čínou, kultúrny vplyv bol taký veľký, že prispôsobili rôzne náboženské aspekty tejto civilizácie.

Okrem toho japonské písmo má čínske vplyvy. To isté sa deje s kórejským jazykom a znakmi, ktoré tvoria jeho písanie.

V Amerike

Kolonizácia Ameriky je pravdepodobne najrozsiahlejším procesom synkretizmu, ktorý sa odohral na kontinente. Španielska, anglická, francúzska a holandská invázia zmenili spôsob, ako vidieť svet a náboženstvo, ktoré bolo na kontinente, keď tam žili iba pôvodné kmene..

Hoci tento proces bol čiastočne vynútený, osadníci sa prispôsobili presvedčeniu a zvykom miestnych obyvateľov, aj keď v obmedzenej miere..

Kultúrny šok a miscegenácia zrodili súčasné latinskoamerické národy a dokonca slúžili ako zámienka na ospravedlnenie ich nezávislosti..

referencie

 1. Čo je kultúrny synkretizmus? - Definícia a príklady, C. Muscato pre študijné webové stránky, (n.d.). Prevzaté z lokality study.com
 2. Kultúrny synkretizmus, N. Goodman pre Wall Street Journal, 2017. Prevzaté z wsimag.com
 3. Syncretizmus v antropológii, výskumná sieť, (n.d.). Prevzaté z ireasearchnet.com
 4. Syncretism, Khan Academy Website (n.d.). Prevzaté z khanacademy.org
 5. Syncretism, Wikipedia en Español, 2018. Prevzaté z wikipedia.org