histórie - Strana 5

Zmluva o Tlatelolco pozadí, príčiny a následky

Zmluva z Tlatelolco je názov Zmluvy o zákaze jadrových zbraní v Latinskej Amerike a Karibiku. Je to dohoda podpísaná 14....

Sèvresská zmluva, príčiny, ciele a dôsledky

Sèvresovej zmluvy Bola to mierová zmluva, ktorá napriek tomu, že bola podpísaná na konci prvej svetovej vojny, nebola ratifikovaná signatárskymi stranami....

Zmluva zo San Ildefonso (1777) Súvislosti, príčiny a dôsledky

Zmluva zo San Ildefonso Bola to zmluva, ktorá bola podpísaná 1. októbra 1777 medzi Španielskou ríšou a Portugalskou ríšou. Firma...

Zmluva zo Saint-Germain, podmienky a ustanovenia

Zmluva Saint-Germain je to zmluva o mieri podpísaná medzi spojeneckými mocnosťami (Francúzsko, Veľká Británia a Spojené štáty) a Rakúskom po prvej...

Zmluva o Neuilly príčinách, dôležitých bodoch, dôsledkoch

Zmluva z Neuilly Bola to dohoda podpísaná medzi zástupcami Bulharska a spojeneckými národmi, ktoré sa stali víťaznými v prvej svetovej...

Zmluva o Mon-Almonte charakteristikách, znakoch a dôsledkoch

Zmluva Mon-Almonte bola dohoda, ktorú dosiahol konzervatívny mexický politik Juan Almonte, so zástupcom kráľovnej Španielska, Alejandrom Monom, v roku 1859....

Maastrichtská zmluva, signatári a vplyv na hospodárstvo

 Maastrichtská zmluva alebo zmluva Európskej únie Je to jedna z najdôležitejších dohôd, ktoré sa uskutočnili v rámci organizácie tejto únie krajín....

Kontext a podmienky Guadalupe Hidalgo

Zmluva Guadalupe Hidalgo Bolo podpísané medzi Spojenými štátmi a Mexikom po vojne, že obe krajiny si zachovali v rokoch 1846...

Zmluva z Fontainebleau Súvislosti, príčiny a dôsledky

Zmluva z Fontainebleau bola dohoda podpísaná medzi Napoleonským Francúzskom a Španielskom v roku 1807. Účelom tejto zmluvy bolo umožniť prechod...