zemepis - Strana 5

Úľava hlavných vlastností Puebla

reliéf Puebla Má kopce, sopky a pohoria po celom území. Skladá sa hlavne z neo-sopečného pohoria, východného pohoria, pobrežia severného...

Zmiernenie hlavných charakteristík Oaxaca

Reliéf Oaxaca Je prevažne hornatý, nemá výrazné údolia a má množstvo kaňonov a kaňonov, ktoré sú rozmiestnené v horách regiónu....

Uvoľnenie hlavných charakteristík Michoacána

reliéf Michoacán  Je kopcovitá a pozostáva prevažne z dvoch veľkých horských oblastí, prechádzajúcich rozľahlou rovinou s nižšími oblasťami.Michoacán sa nachádza...

Reliéf peruánskych vrcholov Sierry

reliéf peruánskej sierry Skladá sa z hôr, hôr, náhorných plošín, náhorných plošín, medzi-andských dolín s veľkou hĺbkou, andských pevností a...

Reliéf regiónu Orinoquía

úľava regiónu Orinoquía je prevažne plochá, s miernymi zvlneniami a veľmi málo vyvýšeninami. Tento región je ohraničený povodím Orinoco a...

Reliéf hlavnej charakteristiky ostrovného regiónu

reliéf ostrovného regiónu colombiana je tvorená na sopečnej plošine v západnej južnej karibskej oblasti. Je to región sopiek, ktorý podľa...

Hlavné znaky karibskej oblasti Kolumbie

úľavy karibskej oblasti Kolumbie Je charakterizovaná tým, že má pestrú morfológiu: pláne, depresie, hory, kopce a koralové útesy..Táto oblasť sa...

Reliéf hlavných funkcií amazonskej oblasti

úľavu amazonskej oblasti Kolumbie Skladá sa predovšetkým z rozsiahlych plání pokrytých tropickým dažďovým pralesom, s bažinatými oblasťami a lagúnami, prechádzajúcimi...

Oslobodenie od hlavných charakteristík spoločnosti Jalisco

úľavu od Jalisca je prevažne hornatá a zalesnená, s takmer úplnou neprítomnosťou plání. V Jalisco sa zbiehajú štyri najväčšie topografické...